Tuesday, 7 September 2010

trei sute cincizeci şi şase

căpiţe şi alte plante... şi ultimele flori de vară, din păcate.


No comments:

Post a Comment